Ακίνητα: Πώς θα δηλωθούν στους δήμους χωρίς πρόστιμα τα αδήλωτα τετραγωνικά

Ακίνητα: Πώς θα δηλωθούν στους δήμους χωρίς πρόστιμα τα αδήλωτα τετραγωνικά

26 Ιανουαρίου 2020

Τη δυνατότητα να αποκαλύψουν στους δήμους τα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα των κατοικιών και των λοιπών ακινήτων που κατέχουν και να απαλλαγούν από δημοτικούς φόρους και δημοτικά τέλη για τα επιπλέον τετραγωνικά μέτρα που είχαν αφήσει αδήλωτα κατά την δεκαετία 2010-2019, θα έχουν από τον Φεβρουάριο χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς θα τεθούν σε ισχύ οι πρόσφατα ψηφισθείσες διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019.

Η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων των επιφανειών των κτισμάτων και των λοιπών ακινήτων, χωρίς αναδρομικές χρεώσεις με φόρους και τέλη υπέρ Ο.Τ.Α., θα παρασχεθεί σύντομα στους πολίτες όλων των Δήμων της χώρας, καθώς η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) θα θέσει σε λειτουργία ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των σχετικών δηλώσεων. Οι επιφάνειες που θα δηλωθούν θα πρέπει να συμφωνούν με αυτές που έχουν δηλωθεί στην Εφορία μέσω των εντύπων Ε9.

Η πλατφόρμα θα τεθεί σε λειτουργία στις αρχές Φεβρουαρίου σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκου.

Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 προβλέπουν, συγκεκριμένα, ότι: «Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισµό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισµού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθµού, µπορούν να υποβάλουν δήλωση µε τα ορθά στοιχεία µέχρι 31-3-2020, χωρίς την επιβολή προστίµων για τη µη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούµενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται µόνο από την 1η-1-2020».

Ουσιαστικά, με τις διατάξεις αυτές:

1) Παρέχεται το δικαίωμα σε κάθε ιδιοκτήτη κτίσματος ή οικοπέδου που δεν το έχει δηλωμένο στον οικείο ΟΤΑ καθώς και σε κάθε ιδιοκτήτη που έχει δηλωμένο στον οικείο ΟΤΑ το ακίνητό του με μικρότερο εμβαδόν από το πραγματικό, να υποβάλει δήλωση με τα πλήρη και ορθά στοιχεία των επιφανειών όλων των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων του χωρίς την επιβολή προστίμων για το παρελθόν, και χωρίς αναδρομικές χρεώσεις πολλών ετών, όπως προέβλεπε η σχετική νομοθεσία, ιδιαίτερα για τις τακτοποιήσεις αυθαιρέτων.

2) Επιτρέπεται ακόμη και η δήλωση αδήλωτων επιφανειών μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, προκειμένου η απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη και τους δημοτικούς φόρους να ισχύσει και για τα επιπλέον τετραγωνικά που θα δηλωθούν.

3) Ρυθμίζονται όλες οι κατηγορίες φόρων, τελών και εισφορών προς τους Δήμους της χώρας, ήτοι τέλη καθαριότητας και φωτισμού, Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και δημοτικός φόρος.

4) Ωφελούνται φορολογούμενοι που κατέχουν κατοικίες, καταστήματα, γραφεία, αποθήκες, βοηθητικούς χώρους κτιρίων και πολυκατοικιών, βιοτεχνικούς και βιομηχανικούς και ακαλύπτους χώρους, νόμιμα ή τακτοποιημένα αυθαίρετα.

5) Παρέχεται προθεσμία έως την 31η Μαρτίου 2020 για την υποβολή των διορθωτικών δηλώσεων στους ΟΤΑ, μέσω κεντρικής ηλεκτρονικής εφαρμογής που θα θέσει σύντομα σε λειτουργία η Κ.Ε.Δ.Ε.

6) Προβλέπεται ότι η υποχρέωση πληρωμής δημοτικών τελών και δημοτικών φόρων για τις επιφάνειες που θα δηλωθούν ισχύει από την 1η-1-2020. Δηλαδή οι επιβαρύνσεις για τα επιπλέον τετραγωνικά μέτρα που θα δηλωθούν θα «τρέχουν» από την 1η Ιανουαρίου 2020 κι όχι αναδρομικά από την προηγούμενη δεκαετία.

Επιπλέον, η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να εντάξει στις παραπάνω ευνοϊκές διατάξεις και όσους ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν δηλώσει ήδη στους δήμους τις πραγματικές επιφάνειες των κατοικιών ή άλλων κτισμάτων τους, πριν την ψήφιση και έναρξη ισχύος του ν. 4647/2019, δηλαδή πριν τις 16 Δεκεμβρίου 2019. Η εξέλιξη αυτή θα έχει ως συνέπεια να διαγραφούν αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών τελών και φόρων που επιβλήθηκαν σε βάρος χιλιάδων ιδιοκτητών ακινήτων όταν αυτοί δήλωσαν στους δήμους τις πραγματικές επιφάνειες των κατοικιών ή άλλων κτισμάτων τους.

Ειδικότερα, όσοι ιδιοκτήτες δήλωσαν ήδη στους δήμους τα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα των κατοικιών ή άλλων κτισμάτων τους, πριν τεθεί σε ισχύ ο ν. 4647/2019, δηλαδή πολύ πριν τα μέσα Δεκεμβρίου 2019, θα γλιτώσουν από τις αναλογούσες στα επιπλέον δηλωθέντα τετραγωνικά μέτρα αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών τελών και δημοτικών φόρων της περιόδου 2010-2019, τις οποίες δεν πρόλαβαν να πληρώσουν μέχρι σήμερα.

Τα ποσά των χρεώσεων αυτών που ήδη πλήρωσαν δεν θα τους επιστραφούν.

Επίσης, οι ιδιοκτήτες αυτοί, από την 1η-1-2020, θα πρέπει να πληρώνουν κανονικά όλα τα δημοτικά τέλη και όλους τους δημοτικούς φόρους που αναλογούν στις πραγματικές δηλωθείσες επιφάνειες των ακινήτων τους.

Για το συγκεκριμένο θέμα η κυβέρνηση αναμένει την εισήγηση της Κ.Ε.Δ.Ε. για τον ακριβή καθορισμό της παρέμβασης που θα πρέπει να γίνει.

Σε ό,τι αφορά στα κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, παρατείνεται μέχρι την 30η Ιουνίου 2020 η προθεσμία μέχρι την οποία παρέχεται στους ιδιοκτήτες τους η δυνατότητα τακτοποίησης της διαδικασίας μέσω υποβολής σχετικών δηλώσεων στους Δήμους, ώστε να απαλλαγούν από τα δημοτικά τέλη αλλά και να μην υποστούν αναδρομικές χρεώσεις στις περιπτώσεις που θα επιλέξουν να ενταχθούν στη ρύθμιση για τη διόρθωση του αριθμού των τετραγωνικών μέτρων.

Πηγή: money-money.gr

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter


 


ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ VOUCHER ERGASIA


Με την εγγραφή σας στο NewsLetter του  Voucher Ergasia  θα ενημερώνεστε  πρώτοι  για όλα τα νέα στους τομείς ενδιαφέροντος σας!

Marketing by

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<