Ανακοινώθηκε παράταση της ρύθμισης οφειλών του ΟΕΚ

Ανακοινώθηκε παράταση της ρύθμισης οφειλών του ΟΕΚ

10 Φεβρουαρίου 2020

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η απόφαση με αριθμ. 57457/4983/2020 του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία τροποποιείται η 52246/3173/26.1.2018 υπουργική απόφαση σχετικά με τις «Ρυθμίσεις Αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος ΟΕΚ, όπως αυτή ισχύει», ως εξής:

1. Η περίπτωση 2 του πρώτου Κεφαλαίου τροποποιείται ως εξής: «2. Στις ρυθμίσεις της παρούσας εντάσσεται και ο δανειολήπτης που τυχόν έχει καταθέσει αίτηση του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 (Α΄ 130)».

2. Η δεύτερη παράγραφος της περίπτωσης 5 του πρώτου Κεφαλαίου τροποποιείται ως εξής: «Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 30η.06.2020.».

3. Στο έβδομο Κεφάλαιο προστίθεται σημείο 7 ως εξής: «Οι δικαιούχοι της κατηγορίας αυτής (ΠΑ.ΚΑ.ΔΙ.) για τις κατοικίες των οποίων δεν έχουν εκδοθεί οριστικά παραχωρητήρια, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης υπαγωγής στην ρύθμιση μέχρι την έκδοση των οριστικών παραχωρητηρίων τους».

Με τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης καταργείται η οικ.24641/2258/30.5.2019 «Εγκύκλιος σχετικά με “Ρυθμίσεις Αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος ΟΕΚ”».

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 52246/3173/26.1.2018 υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter


 


ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ VOUCHER ERGASIA


Με την εγγραφή σας στο NewsLetter του  Voucher Ergasia  θα ενημερώνεστε  πρώτοι  για όλα τα νέα στους τομείς ενδιαφέροντος σας!

Marketing by

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<