Αιτήσεις εως τις 3/7 για 1.117 θέσεις στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

Αιτήσεις εως τις 3/7 για 1.117 θέσεις στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

30 Ιουνίου 2020

Λήγει στις 3 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις 1.117 θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης στους δήμους για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι: ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό, Οικογενειακών Βοηθών, ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών, ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, ΥΕ Καθαριστών / τριων, ΥΕ Οικιακών Βοηθών, ΥΕ Θεραπαινίδων. Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).

Προσοντα

Κάθε υποψήφιος εφόσον κατέχει τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα διορισμού, κατατάσσεται κατά κλάδο ή ειδικότητα σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγησης των παρακάτω (ανά κατηγορία), κριτηρίων: 1 Αριθμός Τέκνων, 2 Χρόνος ανεργίας, για κάθε εξάμηνο ανεργίας και έως 8 συνολικά, 3 Εμπειρια, 4 Ηλικία. Για τα άτομα τα οποία ανατράφηκαν σε δημόσιο, εκκλησιαστικό, δημοτικό ή κοινοτικό βρεφοκομείο ή ορφανοτροφείο ιδρύματος ή σωματείου, επί επταετία τουλάχιστον, ανεξαρτήτως της ηλικίας εισαγωγής τους σε αυτά, προσαυξάνεται κατά 100 μονάδες, η συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν κατά τη συμμετοχή τους σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης σε θέσεις τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού. Το σύνολο της εμπειρίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 84 μήνες.

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter


 


ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ VOUCHER ERGASIA


Με την εγγραφή σας στο NewsLetter του  Voucher Ergasia  θα ενημερώνεστε  πρώτοι  για όλα τα νέα στους τομείς ενδιαφέροντος σας!

Marketing by

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<