Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για το επικουρικό προσωπικό στα νοσοκομεία

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για το επικουρικό προσωπικό στα νοσοκομεία

19 Μαρτίου 2020

Αναρτηθηκαν σήμερα οι πίνακες με το λοιπό επικουρικό προσωπικό για τις υγειονομικές περιφέρειες. Οι υποψήφιοι θα εχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ενσταση εντός εντός 15 ημερών. Δειτε παρακάτω τους πίνακες ανά ΥΠΕ. Οσοι προσληφθούν θα υπογράψουν συμβάσεις διετούς διάρκειας.

1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Λοιπό Επικουρικό Αναλυτικά Αποτελέσματα ΠΕ

Λοιπό Επικουρικό Αναλυτικά Αποτελέσματα ΤΕ

Λοιπό Επικουρικό Αναλυτικά Αποτελέσματα ΔΕ

Λοιπό Επικουρικό Αναλυτικά Αποτελέσματα ΥΕ

Λοιπό Επικουρικό Αναλυτικά Αποτελέσματα ΔΜ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ 1ης ΥΠΕ

Οι ενστάσεις υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ εντός 15 ημέρων (λήξη ημερομηνίας υποβολής ένστασης 02/04/2020).

2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!ΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΣΕΠ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 19/3/2020.

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΛΕΙΤΕ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 213-2004238, ΑΠΌ ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΕΣ 12:00πμ-15:00μμ.

ΥΕ_ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΔΕ_ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΤΕ_ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΕ_ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΔΜ_ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΜ

Σύμφωνα με το αρ. 8 της υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/07-02-2020 (Β’ 460) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, της κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων, της υποβολής αιτήσεων και ελέγχου δικαιολογητικών, των κριτηρίων, της μοριοδότησης και των προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα», οι ενστάσεις υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ εντός 15 ημερών (Λήξη Ημερομηνίας Υποβολής ‘Ενστασης: 02-04-2020). Επισυνάπτεται πρότυπο ένστασης: Πρότυπο ένστασης.

4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Συγκεντρωτικός Πίνακας Κατάταξης 2020

ΠΕ Συγκεντρωτικός Πίνακας Κατάταξης 2020

ΤΕ Συγκεντρωτικός Πίνακας Κατάταξης 2020

ΔΕ Συγκεντρωτικός Πίνακας Κατάταξης 2020

ΔΜ Συγκεντρωτικός Πίνακας Κατάταξης 2020

ΥΕ Συγκεντρωτικός Πίνακας Κατάταξης 2020

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ πρωτ.Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/07-02-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, της κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων, της υποβολής αιτήσεων και ελέγχου δικαιολογητικών, των κριτηρίων, της μοριοδότησης και των προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα» (ΦΕΚ 460/τ.Β’/14-02-2020), οι ενστάσεις υποβάλλονται στο Α.Σ.Ε.Π., από τις 19-03-2020 και για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών (ημερομηνία λήξης υποβολής ενστάσεων η 2η Απριλίου 2020).


5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

YE.pdf YEΝέο   8918 KB  
ΔΕ.pdf ΔΕΝέο   23390 KB  
ΔΜ.pdf ΔΜΝέο   272 KB  
ΕΝΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΣΕΠ-.pdf ΕΝΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΣΕΠ-Νέο   114 KB  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ.pdf ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝΝέο   340 KB  
ΠΕ.pdf ΠΕΝέο   8555 KB  
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.pdf ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΝέο   14340 KB  
ΤΕ.pdf ΤΕΝέο   17093 KB

7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Οι πίνακες αναλυτικά (μπορούμε να κάνουμε αναζήτηση στον πίνακα με Ctrl+F) :

Συγκεντρωτική κατάταξη ανά φορέα για κατηγορία ΥΕ

Συγκεντρωτική κατάταξη ανά φορέα για κατηγορία ΔΕ

Συγκεντρωτική κατάταξη ανά φορέα για κατηγορία ΤΕ

Συγκεντρωτική κατάταξη ανά φορέα για κατηγορία ΠΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Σύμφωνα με το αρ. 8 της υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 7980 Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, της κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων, της υποβολής αιτήσεων και ελέγχου δικαιολογητικών, των κριτηρίων, της μοριοδότησης και των προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα», οι ενστάσεις όσον αφορά την μοριοδότηση υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ εντός 15 ημέρων (λήξη ημερομηνίας υποβολής ένστασης 02/04/2020). 

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter


 


ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ VOUCHER ERGASIA


Με την εγγραφή σας στο NewsLetter του  Voucher Ergasia  θα ενημερώνεστε  πρώτοι  για όλα τα νέα στους τομείς ενδιαφέροντος σας!

Marketing by

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<