Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για το επικουρικό προσωπικό

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για το επικουρικό προσωπικό

18 Ιουλίου 2020

Οι υγειονομικές περιφέρειες της Ελλάδος ανακοίνωσαν σήμερα τους πίνακες με τα αποτελέσματα για το επικουρικό προσωπικό πλην γιατρών, στα νοσοκομεία και κέντρα υγείας.

Δειτε τους πίνακες παρακάτω ανά ΥΠΕ.

1H ΥΠΕ

Λοιπό Επικουρικό Αναλυτικά Αποτελέσματα ΠΕ

Λοιπό Επικουρικό Αναλυτικά Αποτελέσματα ΤΕ

Λοιπό Επικουρικό Αναλυτικά Αποτελέσματα ΔΕ,ΔΜ

Λοιπό Επικουρικό Αναλυτικά Αποτελέσματα ΥΕ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ 1ης ΥΠΕ

Προθεσμία υποβολής ένστασης στον ΑΣΕΠ έως: 31.07.2020


Επικαιροποιημένoι Πίνακες Λοιπού, πλην ιατρών, Επικουρικού Προσωπικού, με βάση την υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/07-02-2020 (Β’ 460) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Λοιπό Επικουρικό Αναλυτικά Αποτελέσματα ΠΕ

Λοιπό Επικουρικό Αναλυτικά Αποτελέσματα ΤΕ

Λοιπό Επικουρικό Αναλυτικά Αποτελέσματα ΔΕ

Λοιπό Επικουρικό Αναλυτικά Αποτελέσματα ΥΕ

Λοιπό Επικουρικό Αναλυτικά Αποτελέσματα ΔΜ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ 1ης ΥΠΕ

2Η ΥΠΕ

ΠΕ Αναλυτικά Αποτελέσματα

ΤΕ Αναλυτικά Αποτελέσματα

ΔΕ Αναλυτικά Αποτελέσματα

ΥΕ Αναλυτικά Αποτελέσματα

Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα

3Η ΥΠΕ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Β΄ΠΕ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Β’ ΤΕ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Β’ ΔΕ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ Β’ ΔΕ ΤΕ ΠΕ

Σύμφωνα με το αρ. 8 της υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/07-02-2020 (Β’ 460) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, της κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων, της υποβολής αιτήσεων και ελέγχου δικαιολογητικών, των κριτηρίων, της μοριοδότησης και των προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα» οι ενστάσεις υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ εντός 15 ημερών (Λήξη Ημερομηνίας Υποβολής ‘Ενστασης: 31-07-2020). Επισυνάπτεται πρότυπο ένστασης: Πρότυπο ένστασης.

4Η ΥΠΕ

Συγκεντρωτικός Πίνακας Κατάταξης 2020

ΠΕ Αναλυτικός Πίνακας Κατάταξης 2020

ΤΕ Αναλυτικός Πίνακας Κατάταξης 2020

ΔΕ Αναλυτικός Πίνακας Κατάταξης 2020

ΥΕ Αναλυτικός Πίνακας Κατάταξης 2020

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ πρωτ.Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/07-02-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, της κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων, της υποβολής αιτήσεων και ελέγχου δικαιολογητικών, των κριτηρίων, της μοριοδότησης και των προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα» (ΦΕΚ 460/τ.Β’/14-02-2020), οι ενστάσεις υποβάλλονται στο Α.Σ.Ε.Π., από τις 17-07-2020 και για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών (ημερομηνία λήξης υποβολής ενστάσεων η 31η Ιουλίου 2020), χρησιμοποιώντας το ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΑΣΕΠ

5Η ΥΠΕ

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΟΙΠΟΥ 2020Β-ΔΕ

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΟΙΠΟΥ 2020Β-ΠΕ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΟΙΠΟΥ 2020Β -ΤΕ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΟΙΠΟΥ 2020Β- ΥΕ

6Η ΥΠΕ

Ορθή Επανάληψη Συγκεντρωτικά_Αποτελέσματα ΠΕ Ανά Φορέα 17-7-2020

Ορθή Επανάληψη Συγκεντρωτικά_Αποτελέσματα ΤΕ Ανά Φορέα 17-7-2020

Ορθή Επανάληψη Συγκεντρωτικά_Αποτελέσματα ΥΕ Ανά Φορέα 17-7-2020

Ορθή Επανάληψη Συγκεντρωτικά_Αποτελέσματα ΔΕ Ανα Φορέα 17-7-2020

7Η ΥΠΕ

Πίνακες κατάταξης ανά φορέα για κατηγορία ΥΕ με ανάλυση μορίων  

Πίνακες κατάταξης ανά φορέα για κατηγορία ΔΕ με ανάλυση μορίων

Πίνακες κατάταξης ανά φορέα για κατηγορία ΤΕ με ανάλυση μορίων

Πίνακες κατάταξης ανά φορέα για κατηγορία ΠΕ με ανάλυση μορίων

Συγκεντρωτική κατάσταση ανά φορέα για όλες τις κατηγορίες συνοπτικός

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Σύμφωνα με το αρ. 8 της υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 7980 Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, της κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων, της υποβολής αιτήσεων και ελέγχου δικαιολογητικών, των κριτηρίων, της μοριοδότησης και των προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα», οι ενστάσεις όσον αφορά την μοριοδότηση υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ εντός 15 ημέρων (λήξη ημερομηνίας υποβολής ένστασης 31/07/2020). 

Στο συνημμένο αρχείο παρακάτω η αίτηση ενστάσεων.

Αρχείο: ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Πηγή: e-dimosio.gr

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter


 


ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ VOUCHER ERGASIA


Με την εγγραφή σας στο NewsLetter του  Voucher Ergasia  θα ενημερώνεστε  πρώτοι  για όλα τα νέα στους τομείς ενδιαφέροντος σας!

Marketing by

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<