ΓΕΕΘΑ: Προκήρυξη για Πλήρωση κενών θέσεων Λοχαγών Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών ΕΔ

ΓΕΕΘΑ: Προκήρυξη για Πλήρωση κενών θέσεων Λοχαγών Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών ΕΔ

10 Μαΐου 2021

Διαγωνισμό μετάταξης Μονίμων Αξιωματικών στο Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών, για τη συμπλήρωση επτά (7) κενών θέσεων Λοχαγών.

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Αθήνα, εντός του διμήνου Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2021. Λεπτομέρειες θα καθοριστούν με νεότερη διαταγή του ΓΕΕΘΑ/ΔΟΕ, που θα κοινοποιηθεί έγκαιρα σε όσους υποψήφιους κληθούν για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

3. Στο διαγωνισμό μετατάξεως μπορούν να λάβουν μέρος αξιωματικοί απόφοιτοι των, κατά την έννοια της περίπτωσης ε’ του άρθρου 1 του ν. 3883/2010 (Α΄167), Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που φέρουν το βαθμό του Λοχαγού ή αντιστοίχου των άλλων Kλάδων των ΕΔ, τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης όσο και κατά τον χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων και οι οποίοι διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα:

α. Έχουν προαχθεί κατ΄ εκλογή.

β. Έχουν μέσο όρο βαθμολογίας στις εκθέσεις αξιολόγησης ενενήντα (90) και άνω.

γ. Δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή κάποιο από τα πλημμελήματα που ορίζονται στην περίπτ. α της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α΄26).δ. Δεν έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά για παραπτώματα σχετικά με τη διοίκηση, εποπτεία, διαχείριση και διαφύλαξη της δημόσιας περιουσίας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

4. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν στις Μονάδες-Υπηρεσίες που υπηρετούν, το αργότερο μέχρι 06 Οκτ 2021, αιτήσεις συμμετοχής…

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter


 


ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ VOUCHER ERGASIA


Με την εγγραφή σας στο NewsLetter του  Voucher Ergasia  θα ενημερώνεστε  πρώτοι  για όλα τα νέα στους τομείς ενδιαφέροντος σας!

Marketing by

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<