Προσλήψεις πολλών ειδικοτήτων στο Δήμο Αθηναίων

Προσλήψεις πολλών ειδικοτήτων στο Δήμο Αθηναίων

19 Οκτωβρίου 2020

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά εξήντα πέντε (65) άτομα, για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποδοχής & Σελίδα 2 από 16 Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων», με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Συμβάσεις μίσθωσης έργου για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής & Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες:

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ) εν ελλείψει αυτών ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ (οποιασδήποτε ειδικότητας) εν ελλείψει αυτών ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ (άνευ ειδικότητας): Έως 12 μήνες, 2 άτομα

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ: Έως 12 μήνες, 2

ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ: Έως 12 μήνες, 1

ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ: Έως 12 μήνες, 1

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: Έως 12 μήνες, 4

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ:  Έως 12 μήνες, 2

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: Έως 12 μήνες, 3

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: Έως 12 μήνες, 12

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ: Έως 12 μήνες, 5

ΔΕ ΒΟΗΘΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ: Έως 12 μήνες, 1

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Έως 12 μήνες 3

ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (μεταφοράς-διανομής αγαθών και τακτοποίησης αυτών): Έως 12 μήνες, 6

ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ: Έως 12 μήνες, 3

ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ: Έως 12 μήνες, 6

ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ: Έως 12 μήνες, 5

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ: Έως 12 μήνες, 7

ΥΕ ΠΛΥΝΤΩΝ / ΠΛΥΝΤΡΙΩΝ: Έως 12 μήνες, 2

Αιτήσεις: 21/10 – 30/10/2020.

 

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter


 


ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ VOUCHER ERGASIA


Με την εγγραφή σας στο NewsLetter του  Voucher Ergasia  θα ενημερώνεστε  πρώτοι  για όλα τα νέα στους τομείς ενδιαφέροντος σας!

Marketing by

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<