Πρόσληψη υδρονομέων στο Δήμο Αγίου Νικολάου

Πρόσληψη υδρονομέων στο Δήμο Αγίου Νικολάου

8 Απριλίου 2021

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου  ανακοινώνει ότι ύστερα από απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου θα προσλάβει εννιά  υδρονομείς, με πλήρη απασχόληση για την αρδευτική περίοδο από  1-5-2021 έως  31-10-2021 για τις παρακάτω κοινότητες  και συγκεκριμένα:

  • Κοινότητα   Έξω Λακωνίων, θέση μία (1)
  • Κοινότητα   Βρουχά, θέση μία (1) 
  • Κοινότητα  Σκινιά, θέση μία (1) 
  • Κοινότητα  Κρούστα, θέση μία (1) 
  • Κοινότητα  Πρίνας, θέση μία (1) 
  • Κοινότητα  Λούμα, θέση μία (1) 
  • Κοινότητα  Ελούντας, θέση μία (1)  
  • Κοινότητα  Βρυσών ,  θέση μία (1) 
  • Κοινότητα Λιμνών, θέση μια (1) 

Όσοι ενδιαφέρονται πρέπει  να  υποβάλουν την αίτηση τους,  με τα προβλεπόμενα από το άρθρο  6  του από  28-3/15-4-57  Β. Δ. (ΦΕΚ 60Α)  σχετικά δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5)  ημερών από την επομένη της τοιχοκόλλησης της παρούσης ή της δημοσίευσης της στην τοπική εφημερίδα ταχυδρομικάμε συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αγίου Νικολάου, Περιφερειακή οδός Αγίου Νικολάου – Ελούντας περ. Ξηρόκαμπος, Τ.Κ. 72100, Άγιος  Νικόλαος,  απευθύνοντάς  την  στο  Γραφείο  Προσωπικού, υπόψη κ.κ.  Αικ.  Ανδρουλάκη  ή  Μ. Μαυρικάκη (τηλ. επικοινωνίας: 28413 40110 -2841340111).

Δικαιολογητικά: 

1.  Aίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)  
2.  Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 
3.  Βεβαίωση Μόνιμης  Κατοικίας. 
4.  Πιστοποιητικό Γεννήσεως ή Οικογενειακής Κατάστασης (ζητείται από την υπηρεσία μας, μετά τη σύμφωνη γνώμη του αιτούντα)
5.  Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου (ζητείται από την υπηρεσία μας, μετά τη σύμφωνη γνώμη του αιτούντα) 
6.  Τίτλο σπουδών που κατέχουν.  
7.  Υπεύθυνη δήλωση  (χορηγείται από την υπηρεσία)  

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει απαραίτητα: α) Να είναι μόνιμοι κάτοικοι της  Κοινότητας για την οποία υποβάλλουν  την αίτηση και εφόσον δεν υπάρχουν θα προτιμηθεί  μόνιμος κάτοικος της πλησιέστερης . β) Να έχουν συμπληρώσει το  23ο  και να μην έχουν υπερβεί το  60ο  έτος της ηλικίας τους. Γίνονται επίσης δεκτά και άτομα άνω των 60 και μέχρι 65 ετών μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου  τηλ. 2841 340110  / 2841 340111 κ. Αικ. Ανδρουλάκη, κ. Μ. Μαυρικάκη καθώς και στις  κατά τόπους   Κοινότητες.

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter


 


ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ VOUCHER ERGASIA


Με την εγγραφή σας στο NewsLetter του  Voucher Ergasia  θα ενημερώνεστε  πρώτοι  για όλα τα νέα στους τομείς ενδιαφέροντος σας!

Marketing by

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<