Κατάρτιση Κοινωφελούς Εργασίας: Τα επόμενα βήματα μέχρι να ξεκινήσει η κατάρτιση

Κατάρτιση Κοινωφελούς Εργασίας: Τα επόμενα βήματα μέχρι να ξεκινήσει η κατάρτιση

24 Μαρτίου 2019 0 σχόλια

Στην τελική φάση μπαίνει το πρόγραμμα της Κοινωφελούς Εργασίας στους 274 Δήμους της χώρας, το οποίο τρέχει ήδη από τον Οκτώβριο του 2018. Ήδη έχει δημοσιευτεί η πρόσκληση της κατάρτισης και δρομολογούνται οι διαδικασίες για να ξεκινήσει και η εκπαίδευση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Voucher Ergasia, την Τρίτη 26 Μαρτίου 2019, βγαίνει το μητρώο των Παρόχων Κατάρτισης, δηλαδή των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης που πληρούν τα κριτήρια που έθεσε το Υπουργείο για την συμμετοχή στην Κατάρτιση των ωφελούμενων. Ακολουθούν 3 ημέρες για τις ενστάσεις των παρόχων που κόπηκαν και υπολογίζεται ότι το τελικό μητρώο των Παρόχων θα βγει μετά την εξέταση των ενστάσεων δηλαδή μέχρι τα τέλη Μαρτίου.

Έπειτα θα δημοσιευτεί και το μητρώο των ωφελούμενων που συμμετέχουν στην Κατάρτιση. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι όσοι καταρτιζόμενοι προσελήφθησαν στους δήμους μετά τις 24 Ιανουαρίου 2019 κόβονται από την κατάρτιση σύμφωνα με την πρόσκληση.

Διαβάστε εδώ σχετικό άρθρο του Voucher Ergasia που εξηγεί για την άδικη αυτή απόφαση.

Μόλις βγει και το μητρώο των ωφελούμενων που δήλωσαν και δικαιούνται να κάνουν την κατάρτιση, θα ανοίξει το πληροφοριακό σύστημα ώστε οι πάροχοι κατάρτισης να οργανώσουν τα τμήματα τους. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να μαζέψουν όλα τα δικαιολογητικά των ωφελούμενων και να τυπώσουν τις συμβάσεις που θα υπογράψουν με αυτούς.

Γι αυτό το λόγο, όσοι ωφελούμενοι δεν έχουν επιλέξει ακόμα το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης στο οποίο θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα, θα πρέπει να το κάνουν άμεσα και μόλις σιγουρευτούν ότι είναι μέσα στο τελικό μητρώο ωφελούμενων, να τους προσκομίσουν όλα τα δικαιολογητικά.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν στον πάροχο κατάρτισης είναι τα εξής:

1) Βεβαίωση από τον Δήμο ότι απασχολείται στο συγκεκριμένο Δήμο στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 8/2018 Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, όπου Θα αναφέρεται η ημερομηνία πρόσληψης και η προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης του οκταμήνου.
2) Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
3) Τον Αριθμό της αίτησης συμμετοχής τους στη δράση

Πως θα γίνει η Κατάρτιση

Η κατάρτιση σύμφωνα με την πρόσκληση και όπως σας είχε ενημερώσει σε προηγούμενα άρθρα το Voucher Ergasia, θα πραγματοποιηθεί μέσα σε 1 μήνα (20 εργάσιμες ημέρες από 6 ώρες ανά ημέρα). Επειδή η δυναμικότητα των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) και ειδικά αυτών της επαρχίας δεν επαρκεί για να εκπαιδευτούν όλοι οι ωφελούμενοι μέσα σε 1 μήνα, η κατάρτιση θα σπάσει σε 2 περιόδους. Δηλαδή κάποιοι ωφελούμενοι θα φύγουν από τους Δήμους τον 1ο μήνα κατάρτισης για να παρακολουθούσαν την εκπαίδευση και κάποιοι άλλοι θα φύγουν τον 2ο μήνα.

Με βάση τις διαδικασίες που αναφέραμε και τα χρονοδιαγράμματα, το πιο πιθανό είναι να ξεκινήσουν τα τμήματα της πρώτης περιόδου από 15 έως 22 Απριλίου και θα διαρκέσουν μέχρι τέλη Μαΐου (λόγω και των αργιών του Πάσχα), και τα τμήματα της 2ης περιόδου από τέλη Μαίου έως τέλη Ιουνίου.

Για να γίνει αυτό το πιο πιθανό σενάριο είναι να σπάσουν τα τμήματα με βάση την ημερομηνία λήξης της σύμβασης του κάθε ωφελούμενου με τον Δήμο. Δηλαδή σε όσους ωφελούμενους λήγει η σύμβαση περί τα μέσα Ιουνίου θα μπουν στην 1η περίοδο κατάρτισης, ενώ σε όσους λήγει η σύμβαση από Τέλη Ιουνίου και μεταγενέστερα, θα μπουν στην 2η περίοδο κατάρτισης.

Υποχρεώσεις Ωφελούμενων

Ο ωφελούμενος υποχρεούται να παρακολουθεί ανελλιπώς το πρόγραμμα κατάρτισης με την απαιτούμενη επιμέλεια και να συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης. Το πρόγραμμα δεν απαιτεί υποχρεωτικά την επιτυχία του ανέργου σε αυτές τις εξετάσεις, αλλά του δίνει την δυνατότητα, αν επιτύχει, να αποκτήσει επικαιροποιημένο δίπλωμα Υπολογιστών το οποίο θα μπορεί να το χρησιμοποιεί από εδώ και στο εξής σε όλες τις προκηρύξεις.

Το επιτρεπόμενο όριο απουσιών των ωφελουμένων κατά τη συνολική διάρκεια της κατάρτισης ανέρχεται σε δώδεκα (12) ώρες, δηλαδή στο 10% της συνολικής διάρκειας της κατάρτισης (120 ώρες). Στις περιπτώσεις καταρτιζομένων που κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος έχουν αποδεδειγμένη αναρρωτική άδεια ή νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο, εγκυμονούσες γυναίκες, καθώς και γυναίκες που διανύουν περίοδο λοχείας (υποχρεωτική βεβαίωση νοσοκομείου) το επιτρεπόμενο όριο απουσιών κατά τη συνολική διάρκεια της κατάρτισης ανέρχεται σε εικοσιτέσσερις (24) ώρες, δηλαδή στο 20% της συνολικής διάρκειας της κατάρτισης (120 ώρες).

Διευκρινίζεται ότι οι ημέρες απουσίας κατά τη διάρκεια της κατάρτισης δεν είναι συμπληρωματικές, αλλά υπολογίζονται στο σύνολο των επιτρεπόμενων απουσιών και αδειών που προβλέπονται στην περίπτωση αi) της παραγράφου 11.2 του κεφαλαίου 11 της υπ΄αριθμ. 8/2018 Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ. (π.χ όταν χορηγείται αναρρωτική άδεια κατόπιν έγκρισης του επιβλέποντα φορέα, ο ωφελούμενος δεν μπορεί να παρακολουθεί τις ημέρες αυτές πρόγραμμα κατάρτισης). Σημειώνεται ότι η ημέρα κατάρτισης λογίζεται ως ημέρα απασχόλησης.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι ωφελούμενοι που θα έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον 108 ώρες του προγράμματος κατάρτισης ή τουλάχιστον 96 ώρες σε περίπτωση ωφελουμένων που κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος έχουν αποδεδειγμένη αναρρωτική άδεια ή νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο, εγκυμονούσες γυναίκες, καθώς και γυναίκες που διανύουν περίοδο λοχείας (υποχρεωτική βεβαίωση νοσοκομείου).

Μείνετε συντονισμένοι στο Voucher Ergasia. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις για όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα και σας ενημερώνουμε ανάλογα!

 

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<