Προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων

Προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων

5 Μαρτίου 2021

Το Τμήμα Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, λαμβάνοντας υπόψη τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, αποφάσισε την προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο παρακάτω αντικείμενο: Γνωστική περιοχή: «Στατιστική και Μεθοδολογία Έρευνας».

Προθεσμία υποβολής: 22-2-2021 έως 8-3-2021. 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mw@uowm.gr τα εξής:

– Βιογραφικό σημείωμα.

– Δισέλιδη πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στο επιστημονικό αντικείμενο που έχει καθορίσει η Συνέλευση του Τμήματος και αναφέρεται στην παρούσα προκήρυξη. Η πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει τον τίτλο της διατριβής, γενική παρουσίαση του ερευνητικού αντικειμένου και αντιπροσωπευτική βιβλιογραφία.

– Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλει στην πληρέστερη αξιολόγησή τους (π.χ. αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις κλπ.). Καθώς επίσης και τα παρακάτω: 

– Έντυπη αίτηση 

– Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος

– Βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., όπου απαιτούνται

– Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών

– Αντίγραφο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (αν υπάρχει)

– Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών

– Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές

– Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter


 


ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ VOUCHER ERGASIA


Με την εγγραφή σας στο NewsLetter του  Voucher Ergasia  θα ενημερώνεστε  πρώτοι  για όλα τα νέα στους τομείς ενδιαφέροντος σας!

Marketing by

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<