Προχωρά σε 43 προσλήψεις ο δήμος Θεσσαλονίκης

Προχωρά σε 43 προσλήψεις ο δήμος Θεσσαλονίκης

2 Ιουνίου 2020

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο -2- μήνες, τριάντα εννέα -39- εκπαιδευτικών, ενός -1- Ψυχολόγου, ενός -1- Νοσηλευτή και δύο -2- υπαλλήλων ειδικότητας Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, για την υλοποίηση του προγράμματος Δημιουργικής Απασχόλησης Μαθητών του Δήμου Θεσσαλονίκης για το καλοκαίρι του 2020 της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης & Αθλητισμού του Δήμου μας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, και συγκεκριμένα για τις εξής ειδικότητες ανά αριθμό ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα:

3 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

7 ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ

6 ΠΕ/ΤΕ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

6 ΠΕ/ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

6  ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

6 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

1 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

2 ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

2 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

1 ΠΕ/ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

2 ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου Α’ 1, Τ.Κ. 546 36, Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού (Γραφείο 326). Σημειώνεται ότι το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2313317139, 2313317128, 2313317666, 2313317137. Για ενημέρωση αναφορικά με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2313317771 και 2313317773.Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 02/06/2020 έως και 10/06/2020

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter


 


ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ VOUCHER ERGASIA


Με την εγγραφή σας στο NewsLetter του  Voucher Ergasia  θα ενημερώνεστε  πρώτοι  για όλα τα νέα στους τομείς ενδιαφέροντος σας!

Marketing by

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<