Κοινωφελές-ΟΑΕΔ: Τηλεργασία και αναστολή εργασίας, ποιους αφορά και πώς θα γίνεται

Κοινωφελές-ΟΑΕΔ: Τηλεργασία και αναστολή εργασίας, ποιους αφορά και πώς θα γίνεται

23 Οκτωβρίου 2020

Οδηγίες για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας ΟΑΕΔ των 36.500 θέσεων σε δήμους και Περιφέρειες δίνει η Γενική Γραμματεία Εργασίας για το τι ισχύει για τους ωφελούμενους του προγράμματος σχετικά με τις ευπαθείς ομάδες, την αναστολή λειτουργίας και την εξ αποστάσεως εργασία.

Όπως αναφέρει η Γενική Γραμματέας Άννα Στρατινάκη οι διατάξεις που αφορούν τις ευπαθείς ομάδες και την εξ αποστάσεως εργασίας ισχύουν και για τους ωφελούμενους του προγράμματος ενώ σε περίπτωση κλεισίματος κάποιας δομής ή φορέα ο ωφελούμενος μεταφέρεται σε άλλη δομή.

Ειδικότερα η γενική γραμματεία προχώρησε σε σχετικό έγγραφο κατόπιν ερωτημάτων που έχουν διατυπωθεί από τους Επιβλέποντες Φορείς και τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο της ορθής υλοποίησης του τρέχοντος προγράμματος κοινωφελούς εργασίας (Δημόσια Πρόσκληση Νο 4/2020 του ΟΑΕΔ), και προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

1. Για την ανάληψη των καθηκόντων στους επιβλέποντες φορείς δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία η προηγούμενη προσκόμιση αρνητικού τεστ για COVID-19 από τους ωφελούμενους. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 13 IV της Δημόσιας Πρόσκλησης 4/2020, οι επιβλέποντες φορείς οφείλουν να διασφαλίζουν την ασφάλεια και υγεία των ωφελουμένων στον τόπο απασχόλησής τους ως προς όλες τις πτυχές και στο ίδιο επίπεδο προστασίας που παρέχεται και στους άλλους εργαζομένους τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που ο Επιβλέπων Φορέας ή/και η Υπηρεσία Τοποθέτησης δεν αποδεχθεί τον υποδειχθέντα από το ΚΠΑ2 άνεργο δεν καλύπτεται η συγκεκριμένη θέση.

Οι υποδειχθέντες άνεργοι που δεν τοποθετούνται με ευθύνη των Επιβλεπόντων Φορέων ή/και Υπηρεσιών Τοποθέτησης τοποθετούνται, με απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ, σε αντίστοιχη θέση άλλου επιβλέποντα φορέα ή/και Υπηρεσίας Τοποθέτησης του σχετικού παραρτήματος της παρούσας Πρόσκλησης, βάσει της αίτησης τους, καθ’ υπέρβαση του εγκεκριμένου στο νέο Επιβλέποντα Φορέα ή/και Υπηρεσία Τοποθέτησης, αριθμού θέσεων κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του Φορέα (κεφάλαιο 10, παράγραφος 10.11).

2. Αναφορικά με την παροχή εργασίας των ωφελουμένων στους επιβλέποντες φορείς εφαρμόζονται τα οριζόμενα στη Δημόσια Πρόσκληση Νο 4/2020 του ΟΑΕΔ. Περαιτέρω, προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού και με δεδομένο ότι το φαινόμενο της πανδημίας συνιστά γεγονός ανώτερης βίας, διευκρινίζεται ότι εφαρμόζεται συμπληρωματικά η με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/128 /17765/02-10-2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» (ΑΔΑ:9ΣΒ46ΜΤΛ6-Ρ3Π). Συγκεκριμένα, στην εν θέματι εγκύκλιο ορίζονται οι ομάδες αυξημένου κινδύνου. Συνεπώς ωφελούμενοι οι οποίοι εμπίπτουν στις αναφερόμενες στην εγκύκλιο ομάδες δύνανται να απουσιάζουν με ειδική άδεια απουσίας για λόγους προστασίας της υγείας τους. Στην περίπτωση αυτή, παρέχουν υποχρεωτικά εργασία εξ αποστάσεως, εφόσον είναι δυνατή 2 η άσκηση των καθηκόντων τους εξ αποστάσεως ή η φύση των καθηκόντων τους δεν απαιτεί την αυτοπρόσωπη παρουσία τους στην Υπηρεσία κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 67 του ν. 4722/2020.

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter


 


ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ VOUCHER ERGASIA


Με την εγγραφή σας στο NewsLetter του  Voucher Ergasia  θα ενημερώνεστε  πρώτοι  για όλα τα νέα στους τομείς ενδιαφέροντος σας!

Marketing by

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<