Κρήτη: Ετσι οι πολίτες θα γλυτώσουν από τις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών

Κρήτη: Ετσι οι πολίτες θα γλυτώσουν από τις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών

18 Νοεμβρίου 2020

Με αφορμή τα παράπονα και τις καταγγελίες καταναλωτών, προς την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, για κατασχέσεις των τραπεζικών τους λογαριασμών, η Ένωση εξέδωσε σχετική ανακοίνωση αναφέροντας τα εξής:

«Είναι λυπηρό, τις ημέρες μας ζώντας σε καταστάσεις κρατικόlockdown και covid19, να γίνονται κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς,
Είναι θλιβερό, oι καταναλωτές να έρχονται αντιμέτωποι με κατασχέσεις λογαριασμών, που τις περισσότερες φορές δεν είναι νόμιμες, διότι γίνονται κατασχέσεις και σε επιδόματα  επιβίωσης που είναι εκ γενέσεως τους βοηθητικά και ακατάσχετα
Για ενημέρωση των καταναλωτών και αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων, σε ανθρώπους που είναι σε κρατική καραντίνα, με ελάχιστα χρήματα, παραθέτουμε τα δικαιώματα τους.
Σύμφωνα με το αρ. 31 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) σχετικά με τα ακατάσχετα εις χείρας τρίτων:
1. Εξαιρούνται της κατάσχεσης εις χείρας τρίτων:
[…]ε) Οι απαιτήσεις από μισθούς, συντάξεις και κάθε είδους ασφαλιστικά βοηθήματα που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως είναι μικρότερο από χίλια (1.000) ευρώ,στις περιπτώσεις δε που υπερβαίνει το ποσό αυτό επιτρέπεται η κατάσχεση για τα χρέη προς το Δημόσιο επί του 1/2 του υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ και μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, καθώς και επί του συνόλου του υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ
στ) τα 4/5 των ημερομισθίων, επιτρεπομένης της κατάσχεσης επί του 1/5 αυτών διά τα προς το Δημόσιο χρέη των δικαιούχων τούτων και
ζ) το 1/2 των εφάπαξ καταβαλλομένων, υπό οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα, βοηθημάτων επί τη εξόδω εκ της Υπηρεσίας ή του επαγγέλματος, επιτρεπομένης της κατασχέσεως επί του 1/2 αυτών διά τα προς το Δημόσιον χρέη των δικαιούχων τούτων.
2. Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε ατομικό ή κοινό λογαριασμό είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ μηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται γνωστοποίηση από το φυσικό πρόσωπο ενός μοναδικού λογαριασμού, με υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης. Εφ’ όσον υπάρχει λογαριασμός περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων, γνωστοποιείται, αποκλειστικά και μόνο, ο λογαριασμός αυτός.
Επειτα από τα παραπάνω,
α) καλούμε, τις τράπεζες να σταματήσουν, να κατάσχουν τα κατατεθέντα σ αυτες επιδόματα επιβιοτικου χαρακτήρα και προέλευσης
β)Καλούμε., τους καταναλωτές που αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά τις συναλλαγές τους με τις τράπεζες, να επικοινωνούν μαζί μας.
• Τel:2821092666 6989855465
• Web enosikatanaloton.blogspot.com
• e-mail: epkxan@gmail.com

Voucher Ergasia Facebook   Voucher Ergasia twitter


 


ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΟΥ VOUCHER ERGASIA


Με την εγγραφή σας στο NewsLetter του  Voucher Ergasia  θα ενημερώνεστε  πρώτοι  για όλα τα νέα στους τομείς ενδιαφέροντος σας!

Marketing by

Χωρίς Σχόλια

Ξεκινήστε μια συζήτηση

Κανένα σχόλιο ακόμη

You can be the one to start a conversation.

<